Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định
7/19/19 2:30 PM

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1011/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 16A Đường Nguyễn Du, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4101315902

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu vực 5, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1749

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1749 gồm: Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích nước dùng cho bê tông và vữa; Thử nghiệm đất xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương, nhựa đường gốc axít; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến hết ngày 24/01/2023 và bổ sung cho Giấy chứng nhận số 80/GCN-BXD ngày 24/01/2018 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyến ngành xây dựng cho phòng thí nghiệm LAS-XD 1749.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1011/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1011-GCN-BXD_19072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE