Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn thiết kế công trình 136
8/8/19 2:36 PM

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1125/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế công trình 136 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 4800641666;

Địa chỉ: Nhà 36A, Tổ 1, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ: Nhà 36A, tổ 1, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1274

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1274 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch; Bentonit; Đấ trong phòng; Thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Nước trong xây dựng; Sơn kẻ đường; Hiện trường; Vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Giấy chứng nhận 1125/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1125-GCN-BXD_08082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE