Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng
12/20/16 1:28 PM

Tác giả:Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 168

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002067 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quá trình đổi mới đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế. Vì vậy, việc nghiên cứu khoa học về quản lý dự án ngày càng được xã hội quan tâm. Trong quá trình quản lý dự án thường xuyên xuất hiện các yếu tố ngẫu nhiên tiêu cực, không lường trước, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, kết quả và mục tiêu của dự án mà chúng ta thường gọi là rủi ro. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, đánh giá, phân loại và tìm phương hướng quản lý các rủi ro còn chưa được quan tâm đúng mức, điều đó đã ảnh hưởng không tốt tới quá trình quản lý dự án, hoặc bị thất bại hoàn toàn do các rủi ro không lường trước, chi phí tăng cao, chất lượng giảm sút. Cuốn sách “Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng” muốn giới thiệu cùng độc giả, những người quan tâm đến việc thành công của dự án những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất: Các khái niệm về rủi ro, quản lý rủi ro nói chung và xây dựng nói riêng. Nhận dạng, phân tích và kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro trong xây dựng.

Thứ hai: Quản lý rủi ro các dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp xây dựng. Nội dung đề cập đến: Rủi ro trong quá trình xây dựng; Rủi ro và các loại rủi ro thường gặp trong dự án đầu tư của doanh nghiệp xây dựng; Quy trình quản lý rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro và tổ chức thực hiện quản lý rủi ro dự án doanh nghiệp xây dựng.

Thứ ba: Các phương pháp phân tích và các biện pháp phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp xây dựng. Giới thiệu: Các vấn đề cơ bản, các phương pháp phân tích rủi ro; Những vấn đề liên quan đến rủi ro trong quản lý dự án đầu tư xây dựng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE