Giới thiệu sách mới
 
Tiêu chuẩn mới: Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng. TCVN 9310:2012
12/12/16 2:19 PM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 55

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1943 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

TCVN 9310:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 9310:2012 dưới tiêu đề chung là “Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng” gồm những phần sau:

- Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy: TCVN 9310-3:2012 (ISO 8421-3:1989)

Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo cháy. Các thuật ngữ chung được nêu trong ISO 8421-1. Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ được trình bày theo thứ tự chữ cái tiếng Anh.

- Phần 4: Thiết bị chữa cháy: TCVN 9310-4:2012 (ISO 8421-4:1990)

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan tới: Các chất chữa cháy; bình chữa cháy di động; Hệ thống chữa cháy cố định. Các thuật ngữ chung được nêu trong ISO 8421-1. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Anh và tiếng Pháp.

- Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm: TCVN 9310-8:2012 (ISO 8421-8:1990)

Tiêu chuẩn đưa ra các thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm. Các thuật ngữ được xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Anh.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE