Giới thiệu sách mới
 
Tiêu chuẩn châu Âu mới: Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-2: Quy định chung – Thiết kế kết cấu chịu lửa. EN 1994-1-2:2005+AC:2008
12/12/16 1:48 PM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 132

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1941 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn EN 1994-1-2 đề cập đến thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông cho trường hợp ngẫu nhiên phải chịu tác động của lửa và được biên soạn để sử dụng cùng với EN 1994-1-1 và EN 1991-1-2. Phần 1-2 này chỉ đưa ra những khác biệt trong, hoặc bổ sung cho, thiết kế công trình chịu nhiệt độ bình thường. EN 1994-1-2 chỉ xét đến các giải pháp phòng cháy thụ động, không xét đến các giải pháp phòng cháy chủ động. Ngoài ra, còn áp dụng đối với kết cấu liên hợp thép và bê tông nhằm đáp ứng được một số chức năng nhất định khi chịu tác động của lửa gồm: tránh cho kết cấu sớm bị sụp đổ (chức năng chịu lực); Ngăn chặn sự lan truyền của nguồn nhiệt (lửa, khí ga, nhiệt độ cao) ra ngoài khu vực quy định (chức năng cách nhiệt). Phần 1-2 áp dụng đối với các công trình, hoặc các bộ phận của công trình, trong phạm vi sử dụng của EN 1994-1-1 và được thiết kế phù hợp. Tuy nhiên, không có quy định nào được đưa ra cho các cấu kiện liên hợp trong đó bao gồm phần bê tông dự ứng lực.

Nội dung Tiêu chuẩn gồm:

- Mục 1: Tổng quát.

- Mục 2: Các cơ sở thiết kế.

- Mục 3: Các tính chất của vật liệu.

- Mục 4: Các quy trình thiết kế.

- Mục 5: Cấu tạo kết cấu.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE