Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Neo và bê tông phun trong xây dựng ngầm
12/12/16 1:45 PM

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 226

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002066 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trong xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và khôi phục các công trình ngầm, neo và bê tông phun được xem là những vật liệu, công cụ, phương tiện chủ yếu cả về mặt kỹ thuật và kinh tế, đặc biệt là những hầm thi công bằng phương pháp (NATM) (Nước áo mới), những hố đào sâu thi công bằng công nghệ tường trong đất. Việc áp dụng neo, bê tông phun trong sơ đồ vì chống mềm cho phép đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm áp lực đất lên công trình ngầm. Vì chống neo và vì chống bê tông phun (hoặc tổ hợp chúng) cho phép sử dụng những công nghệ tiến bộ hơn khi thi công công trình ngầm, chúng cũng làm đơn giản việc giải quyết nhiệm vụ cơ giới hóa xây dựng vì chống, hay công tác chống đỡ nói chung. Cuốn sách “Neo và bê tông phun trong xây dựng ngầm” được biên soạn nhằm mục đích để bạn đọc có thêm hiểu biết và thêm tư liệu cơ bản để vững vàng áp dụng và mở rộng phạm vi áp dụng những loại vì chống có hiệu quả cao này.

Nội dung sách gồm 12 chương:

- Chương 1: Các cơ sở vật lý sự tác động tương hỗ của vì chống neo với đất đá các cơ sở vật lý sự tác động tương hỗ của vì chống neo với đất đá.

- Chương 2: Các kết cấu hợp lý của vì chống neo.

- Chương 3: Các cấu kiện chống giữ và các ngăn chèn giữa các khung đối với vì chống neo.

- Chương 4: Khả năng chịu lực của vì chống neo.

- Chương 5: Ổn định các hang mỏ chuẩn bị gia cố bằng vì chống neo.

- Chương 6: Tính toán các thông số của vì chống neo.

- Chương 7: Gia cố các hang ngầm trong xây dựng thủy công.

- Chương 8: Neo trong đất.

- Chương 9: Tóm tắt lịch sử phát triển và khái niệm chung về vì chống bê tông phun.

- Chương 10: Vật liệu của vì chống bê tông phun.

- Chương 11: Công nghệ xây dựng vì chống bê tông phun.

- Chương 12: Các phương pháp tính toán và những kiến nghị về sử dụng vì chống bê tông phun.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE