Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Thiết kế kháng chấn công trình bến cảng
12/12/16 1:43 PM

Tác giả: Nguyễn Thành Trung

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 173

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002065 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Công trình cảng là những dạng kết cấu khá phức tạp và đa dạng như kết cấu bến dạng bệ cọc, tường cừ hay trọng lực… làm việc trong những điều kiện sóng nước và/hoặc địa chất yếu. Ở Việt Nam, hiện tượng động đất đã được ghi nhận với cường độ khá lớn, tuy nhiên, việc tính toán thiết kế kháng chấn cho những dạng kết cấu này chưa được nghiên cứu và quan tâm sâu. Hiện nay, cũng chưa có một tiêu chuẩn kháng chấn riêng nào của Việt Nam cho kết cấu công trình cảng. Cuốn sách “Thiết kế kháng chấn công trình bến cảng” được biên soạn nhằm mục đích làm rõ cơ sở tính toán động đất và trình tự tính toán thiết kế kháng chấn cho một số dạng kết cấu công trình cảng, điển hình như: bến bệ cọc, tường cừ và trọng lực. Ngoài ra, cũng đề cập đến triết lý thiết kế kháng chấn theo tính năng đối với công trình cảng, đây là một triết lý thiết kế mới xây dựng nhằm đáp ứng bài toán tối ưu về kinh tế kỹ thuật trong thiết kế kháng chấn công trình cảng. Các ví dụ tính toán theo các tiêu chuẩn nước ngoài và Việt Nam cũng được đề cập trong mỗi dạng kết cấu để người đọc có thể tham khảo, vận dụng cho những tính toán kháng chấn hợp lý hơn.

Nội dung sách gồm 5 chương:

- Chương 1: Giới thiệu chung.

- Chương 2: Nguyên lý thiết kế kháng chấn công trình cảng.

- Chương 3: Bến bệ cọc.

- Chương 4: Bến tường cừ cọc ván.

- Chương 5: Bến tường chắn trọng lực.


Thư viện Bộ Xây dựng
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE