Giới thiệu sách mới
 
Tiêu chuẩn châu Âu mới: Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 3: Phương pháp tính đơn giản đối với kết cấu gạch, đá. EN 1996-3:2006+AC:2009
11/7/16 2:08 PM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 43

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1940 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn EN 1996-3: Phương pháp tính đơn giản đối với kết cấu gạch, đá là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn EN 1996-3 đưa ra phương pháp tính đơn giản đối với kết cấu gạch, đá để thuận tiện cho việc thiết kế tường xây không cốt thép trong những trường hợp: Tường chịu tải trọng thẳng đứng và tả trọng gió; Tường chịu tải trọng tập trung; Tường chịu cắt; Tường hầm chịu áp lực ngang của đất và tải trọng thẳng đứng; Tường chịu tải trọng ngang nhưng không chịu tải trọng thẳng đứng. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các kết cấu gạch, đá hoặc một phần kết cấu gạch, đá được nêu trong EN 1996-1-1 và EN 1996-2.

Tiêu chuẩn gồm các nội dung:

- Mục 1: Tổng quát

- Mục 2: Cơ sở thiết kế.

- Mục 3: Vật liệu.

- Mục 4: Thiết kế tường xây không cốt thép bằng phương pháp tính đơn giản.

Phụ lục A: Phương pháp tính đơn giản đối với tường xây không có cốt thép của nhà không cao quá 3 tầng.

Phụ lục B: Phương pháp tính đơn giản thiết kế tường trong không chịu tải trọng đứng mà chịu tải trọng ngang hạn chế.

Phụ lục C: Phương pháp tính đơn giản dùng để thiết kế tường chịu tải trọng ngang tính toán phân bổ đều và không chịu tải trọng đứng.

Phụ lục D: Phương pháp tính đơn giản xác định cường độ tiêu chuẩn của khối xây.


Thư viện Bộ Xây dựng

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE