Giới thiệu sách mới
 
Tiêu chuẩn châu Âu mới: Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-1: Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép. EN 1996-1-1:2005+AC:2009
11/7/16 9:26 AM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 131

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1938 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn EN 1996-1-1: Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch, đá áp dụng để thiết kế nhà và các công trình xây dựng hoặc các bộ phận của chúng bằng khối xây không có cốt, khối xây có cốt, khối xây ứng suất trước và khối xây bị hạn chế biến dạng.

Phần 1-1 nêu cơ sở thiết kế nhà và công trình xây dựng thể xây, áp dụng cho khối xây không có cốt và khối xây có cốt, ở đó cốt thép được thêm vào để tạo độ dẻo, cường độ hoặc cải thiện tính khả dụng. Phần này có đưa ra các nguyên tắc thiết kế khối xây ứng suất trước và khối xây bị hạn chế biến dạng nhưng không có các quy định áp dụng. Không áp dụng cho khối xây có diện tích mặt bằng nhỏ hơn 0,04 m2. Ngoài ra, có thể áp dụng các nguyên tắc và quy định áp dụng nêu trong tiêu chuẩn này đối với những dạng kết cấu chưa đề cập hết, đối với việc sử dụng kết cấu mới với các vật liệu đã định, đối với các vật liệu mới hoặc kết cấu chịu các tác động và các ảnh hưởng khác chưa có kinh nghiệm. Phần 1-1 đưa ra các quy định chi tiết chủ yếu áp dụng cho các nhà thông thường. Khả năng áp dụng các quy định này có thể bị hạn chế vì các lí do thực hành hoặc do việc đơn giản hóa; mọi giới hạn áp dụng được cho trong tiêu chuẩn ở vị trí cần thiết.

Tiêu chuẩn gồm các nội dung:

- Phần 1: Tổng quát.

- Phần 2: Cơ sở thiết kế.

- Phần 3: Vật liệu.

- Phần 4: Độ bền lâu.

- Phần 5: Phân tích kết cấu.

- Phần 6: Trạng thái giới hạn độ bền.

- Phần 7: Trạng thái giới hạn sử dụng.

- Phần 8: Cấu tạo.

- Phần 9: Thi công.


Thư viện Bộ Xây dựng
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE