Giới thiệu sách mới
 
Tiêu chuẩn châu Âu mới: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1: Các quy định chung. EN 1997-1:2004
11/7/16 9:23 AM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 192

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1937 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn EN 1997 được sử dụng kết hợp với EN 1990:2002 – Tiêu chuẩn thiết lập những nguyên tắc và yêu cầu về an toàn và điều kiện sử dụng bình thường, mô tả cơ sở thiết kế, kiểm tra thiết kế và đưa ra các chỉ dẫn về những khía cạnh có liên quan tới độ tin cậy của kết cấu. EN 1997 đề cập đến những yêu cầu độ bền, ổn định, điều kiện sử dụng bình thường và độ bền lâu của kết cấu. EN 1997 được áp dụng cho các phần việc về địa kỹ thuật trong thiết kế nhà và công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn EN 1997-1:2004 được sử dụng làm cơ sở chung cho các khía cạnh về địa kỹ thuật trong thiết kế nhà và công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn gồm 12 chương:

- Chương 1: Tổng quát.

- Chương 2: Cơ sở thiết kế địa kỹ thuật.

- Chương 3: Dữ liệu địa kỹ thuật.

- Chương 4: Giám sát thi công, quan trắc và bảo trì.

- Chương 5: Công tác đắp, hạ mục nước ngầm, cải tạo và gia cố nền.

- Chương 6: Móng nông.

- Chương 7: Móng cọc.

- Chương 8: Neo.

- Chương 9: Kết cấu tường chắn.

- Chương 10: Phá hoại do thủy lực.

- Chương 11: Ổn định tổng thể.

- Chương 12: Công trình đắp.


Thư viện Bộ Xây dựng
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE