Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Đê biển và kè mái nghiêng
10/17/16 7:00 AM

Tác giả: Thiều Quang Tuấn

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 178

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002061 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Đê biển là một dạng công trình ngăn lũ truyền thống có lịch sử hình thành phát triển lâu đời. Ở Việt Nam, hệ thống đê biển đã được xây dựng, bồi trúc và phát triển qua nhiều thế hệ với vật liệu chủ yếu là đất và đá lấy tại chỗ do người địa phương tự đắp bằng phương pháp thủ công. Mặc dù có lịch sử lâu đời về xây dựng đê biển nhưng phương pháp luận và cơ sở khoa học cho thiết kế đê biển ở nước ta còn chưa được cập nhật đầy đủ và đâu đó còn chưa bắt kịp với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới. Cuốn sách “Đê biển và kè mái nghiêng” được tác giả biên soạn nhằm cung cấp những nội dung vừa tổng hợp vừa chuyên sâu có cập nhật với những tiến bộ mới nhất trong tính toán thiết kế xây dựng công trình đê biển và kè mái nghiêng. Tài liệu được biên soạn dựa trên các công trình nghiên cứu tiêu biểu của nước ngoài, đặc biệt là của Hà Lan.

Nội dung sách gồm 4 chương:

- Chương 1: Những vấn đề chung.

- Chương 2: Sóng leo, sóng tràn qua đê biển.

- Chương 3: Đê biển.

- Chương 4: Kè biển mái nghiêng.


Thư viện Bộ Xây dựng

 


 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE