Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng
6/5/15 3:32 PM

Tác giả: Lê Anh Dũng.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 274.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001988 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Hiện nay, ngoài các kiến thức về kỹ thuật và công nghệ xây dựng thì có một nhu cầu cấp bách trong việc hoàn thiện các hiểu biết về lập kế hoạch và quản lý dự án để làm sao xác định rõ được các mục tiêu chính của dự án xây dựng, cũng như đưa ra các giải pháp kế hoạch và thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu đó. Lập kế hoạch và quản lý dự án có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra ban đầu, dù môi trường xung quanh có nhiều biến động nhanh chóng và không lường trước được.

Để giúp tăng thêm hiểu biết về lĩnh vực quản lý dự án xây dựng, cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu cho bạn đọc các kiến thức lý thuyết cũng như những ví dụ thực hành về một số lĩnh vực chuyên sâu trong lập kế hoạch và quản lý dự án xây dựng.

Nội dung sách gồm 7 chương:

Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án.

Chương 2: Các mô hình quản lý dự án thông dụng trong xây dựng.

Chương 3: Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án.

Chương 4: Quản lý chất lượng xây dựng.

Chương 5: Quản lý chi phí và tài chính của dự án.

Chương 6: Theo dõi, đánh giá và quản lý thông tin dự án.

Chương 7: Quản lý rủi ro trong xây dựng.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE