Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Lắp dựng nhà thép
6/5/15 3:27 PM

Tác giả: Hoàng Kim Vũ.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 102.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.0001985 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Lắp dựng kết cấu thép, nhà thép là một công việc “cổ điển” bắt đầu từ hơn 100 năm trước. Lắp dựng nhà thép không những là công việc mang lại giá trị tương đối cao và quay vòng vốn nhanh mà nó còn ảnh hưởng đến một tài sản giá trị cao đó là nhà thép, máy móc, vật liệu, hoạt động sản xuất bên trong nhà thép đó.

Nhận thấy trong thực tiễn hiện nay còn thiếu tài liệu về lắp dựng nhà thép cho sinh viên, kỹ sư, nhà quản lý và chủ đầu tư tham khảo; hàng năm vẫn còn những công trình nhà thép bị đổ do lắp dựng không đúng, tác giả đã viết cuốn sách “Lắp dựng nhà thép” để bạn đọc có thể nghiên cứu và tìm hiểu về cách lắp dựng an toàn kết cấu thép, nhà thép.

Nội dung sách gồm 5 chương:

Chương 1: Lắp dựng an toàn kết cấu thép.

Chương 2: Quy trình, kế hoạch lắp dựng.

Chương 3: Dung sai lắp dựng.

Chương 4: Siết bu lông liên kết.

Chương 5: Phòng tránh tai nạn trong lắp dựng.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE