Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Các tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
4/9/15 4:49 PM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 164

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1909 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quyển “Các tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép” gồm 6 tiêu chuẩn:

1. TCVN 9343:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

2. TCVN 9344:2012. Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh.

3. TCVN 9345:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

4. TCVN 9346:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

5. TCVN 9348:2012. Bê tông cốt thép – Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn – Phương pháp điện thế.

6. TCVN 9356:2012. Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE