Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi”
9/28/18 8:16 AM

Ngày 27/9/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi”, do nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC, Bộ Xây dựng) thực hiện. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Trọng Ninh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Lê Thị Thu Huyền - Chủ nhiệm đề tài cho biết, những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng trở nên khó lường, đặc biệt là đối với khu vực miền núi, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo số liệu thống kê của Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, trong tổng số hơn 800 đô thị trên toàn quốc, có gần 150 đô thị ở khu vực miền núi chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: Sạt lở đất, lũ quét và hạn hán… Trong khi đó, hệ thống cảnh báo bão, lũ quét còn hạn chế, nhiều khi dự báo thiếu chính xác, ít hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi là đặc biệt cần thiết.

Mục tiêu của đề tài nhằm lựa chọn và áp dụng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi, qua đó góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển toàn diện đất nước, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích tài liệu về nhà ở và công trình công cộng ở nhiều tỉnh miền núi trên khắp cả nước, đồng thời đánh giá các giải pháp thích ứng với kịch bản biến đổi khí hậu dành cho các loại công trình này. Thông qua đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp mô hình nhà ở và công trình công cộng có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống, hiện tại và tương lai, đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc trưng văn hóa từng vùng miền.

Nhằm giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý về nội dung, phạm vi ứng dụng của đề tài, một số lỗi biên tập đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Trọng Ninh đánh giá nhóm nghiên cứu thuộc Học viện AMC đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, thông tin đề tài phong phú, đa dạng, đảm bảo cơ sở cho việc phân tích, đánh giá và lựa chọn các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Trọng Ninh nhất trí với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE