Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn
9/14/18 6:04 PM

Ngày 14/9/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu 03 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) biên soạn, gồm: TCVN “Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ định nghĩa”, TCVN “Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng mềm” và TCVN “Phương pháp chiết nhanh sự rò rỉ do khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự khuếch tán quá trình chiết gián đoạn từ mẫu chất thải hình trụ”.  Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm biên soạn, ThS. Khổng Thị Giang - Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh dự thảo 3 TCVN nêu trên. Theo đó, việc biên soạn TCVN “Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ định nghĩa” là cần thiết, vì hiện nay các sản phẩm đốt than (còn gọi là tro xỉ than) từ các nhà máy nhiệt điện có nhiều loại được gọi bằng nhiều tên khác nhau theo từng loại hình công nghệ (đốt than phun, đốt than tầng sôi…) vì vậy, việc sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa thống nhất trong quản lý, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm đốt than là rất cần thiết. Do đó, nhóm tác giả đã tiên hành biên dịch hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ASTM E2201-13 làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn này.

Mục đích xây dựng TCVN “Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ định nghĩa” nhằm làm tiêu chuẩn thuật ngữ định nghĩa chung cho các tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng liên quan đến các sản phẩm đốt than trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời góp phần thống nhất và đồng bộ hóa thuật ngữ, định nghĩa trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn này được sử dụng trong sản xuất, quản lý và sử dụng các sản phẩm đốt than. Bố cục của tiêu chuẩn được giữ nguyên theo tiêu chuẩn ASTM E2201-13, gồm 2 phần: Phạm vi áp dụng, thuật ngữ và định nghĩa.

Về tiêu chuẩn TCVN” Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng mềm”, ThS. Khổng Thị Giang cho biết, tiêu chuẩn này được biên dịch và đồng bộ các nội dung tiêu chuẩn BS ISO 17313:2004, có tham khảo các tiêu chuẩn trong nước có liên quan. Tiêu chuẩn này là phương pháp thử trong phòng thí nghiệm xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa nước sử dụng thiết bị đo độ thấm màng mềm.

Mục đích của tiêu chuẩn này là bổ sung cho hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tạo cơ sở pháp lý đánh giá hệ số thấm của vật liệu ở dạng nguyên khai hoặc đầm nén có hệ số thấm trong khoảng 10-5 m/s (1x10-3 cm/s) đến 10-11 m/s (1x10-9 cm/s), đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất, kiểm soát và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi ứng dụng nhằm bảo vệ môi trường. Tiêu chuẩn này yêu cầu mẫu thử phải có đường kính tối thiểu 70 mm và chiều cao tối thiểu 25mm. Đường kính và chiều cao của mẫu thử phải lớn hơn ít nhất 6 lần kích thước hạt lớn nhất của mẫu thử.

ThS. Khổng Thị Giang trình bày trước Hội đồng báo cáo thuyết minh tóm tắt dự thảo TCVN “Phương pháp chiết nhanh sự rò rỉ do khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự khuếch tán quá trình chiết gián đoạn từ mẫu chất thải hình trụ” về sự cần thiết, mục đích, phạm vi áp dụng và nội dung của tiêu chuẩn.

Nhằm nâng cao chất lượng các dự thảo TCVN nêu trên, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành đóng góp các ý kiến cho dự thảo, như: Chỉnh sửa bảng biểu, sử dụng chính xác và thống nhất một số thuật ngữ, đơn vị đo, biên tập một số lỗi văn bản.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Hiệp đánh giá nhóm tác giả Viện VLXD đã có nhiều cố gắng trong việc biện soạn các tiêu chuẩn theo nhiệm vụ được giao, bám sát nội dung bản gốc, đảm bảo tính logic, khoa học.
Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Hiệp cũng thống nhất với các ý kiến góp ý của chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm biên soạn tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện các dự thảo TCVN, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, gửi Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu các dự thảo TCVN do Viện VLXD biên soạn với kết quả đều đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE