Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn
9/13/18 9:18 AM

Ngày 12/9/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, gồm: TCVN “Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn” và TCVN “Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn - Thi công và nghiệm thu”. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng Nguyễn Quang Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm biên soạn, KS. Lê Doãn Khôi nêu lên sự cần thiết phải xây dựng TCVN “Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn”, đồng thòi cho biết, hiện nay, các công trình thủy lợi ở Việt Nam chủ yếu sử dụng loại chân kè được thi công tại chỗ theo các phương pháp truyền thống, với các loại kết cấu: Bằng tường chắn bê tông hoặc bằng đá hộc, cọc cừ, ống buy… Việc áp dụng phương pháp truyền thống thi công tại chỗ các công trình bảo vệ bờ biển thường gặp khó khăn, khó kiểm soát tiến độ và không đảm bảo tuổi thọ công trình. Khi công trình xảy ra sự cố, việc duy tu, sửa chữa phức tạp, tốn kém và thường phải dỡ bỏ hoàn toàn công trình. Vì vậy, xây dựng kết cấu bảo vệ bờ biển bằng cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn có tính khả thi và hiệu quả cao.

TCVN này áp dụng cho sản phẩm cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn dùng lắp đặt tại các công trình kết cấu bảo vệ bờ và đê biển. Nội dung của TCVN bao gồm: Mục lục; lời nói đầu; tên tiêu chuẩn; phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩ; phân loại; ký hiệu quy ước; yêu cầu kỹ thuật; phương pháp thử; ghi nhãn vận chuyển và bảo quản; và các phụ lục.

Đối với dự thảo TCVN “Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn - Thi công và nghiệm thu”, KS. Lê Doãn Khôi cho biết, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ bờ và đê biển bằng cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn theo TCVN “Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn” (nói ở trên) và áp dụng cho xây dựng mới hoặc cải tạo các kết cấu bảo vệ bờ biển và đê biển.

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu chặt chẽ đối với công tác thi công, như: Công tác chuẩn bị; vận chuyển và xếp dỡ cấu kiện kè; thi công lắp đặt cấu kiện kè bê tông đúc sẵn; an toàn lao động trong thi công; yêu cầu nghiệm thu.

Nhằm nâng cao chất lượng 2 dự thảo TCVN nêu trên, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành đóng góp các ý kiến cho dự thảo, như: Chỉnh sửa bảng biểu, sử dụng chính xác và thống nhất một số thuật ngữ, đơn vị đo, biên tập một số lỗi văn bản.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Hiệp ghi nhận nỗ lực của nhóm tác giả trong việc biên soạn dự thảo TCVN “Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn” và TCVN “Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi Polyme đúc sẵn - Thi công và nghiệm thu”.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Hiệp cũng đồng tình và đánh giá cao các ý kiến góp ý của phản biện và các chuyên gia của Hội đồng, đề nghị nhóm biên soạn tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện các dự thảo, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, gửi Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 dự thảo TCVN nêu trên, với kết quả đều đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE