Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch phát triển không gian dọc sông tại các đô thị miền Bắc Việt Nam
6/11/18 10:59 AM

Ngày 8/6/2018, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch phát triển không gian dọc sông tại các đô thị miền Bắc Việt Nam (khu vực ngoài đê đoạn sông đi qua đô thị)” - do Viện Quy hoạch đô thị & nông thôn Quốc gia (VIUP) chủ trì thực hiện. PGS.TS. Nguyễn Tố Lăng, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Báo cáo nội dung và kết quả thực hiện đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Lê Thị Thúy Hà cho biết: Các đô thị miền Bắc Việt Nam với đặc điểm hệ thống sông có đê đã hình thành một hình thái không gian đô thị đặc thù cả về cảnh quan lẫn khai thác sử dụng đất. Bên cạnh những yêu cầu kỹ thuật phục vụ các chức năng thủy lợi, hành lang thoát lũ, khu vực này còn đảm nhiệm các chức năng khác của đô thị như khu dân cư, bến bãi, đất nông nghiệp, đất dự trữ, nguồn nước…Có thể nói, đây là các khu vực có tiềm năng và giá trị rất lớn của các đô thị. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có một nghiên cứu và hướng dẫn cụ thể nào để sử dụng không gian này một cách hiệu quả và chi tiết. Giải quyết nhiệm vụ vừa nêu, việc triển khai đề tài khoa học rất cần thiết.

Thực hiện các mục tiêu của đề tài, để khảo sát hiện trạng, xác định giá trị và đánh giá những vấn đề tồn tại cần giải quyết của các không gian đô thị dọc sông, chú trọng vào khu vực ngoài đê tại các đô thị miền Bắc, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 04 thành phố (Hà Nội, Hải Dương, Việt Trì, Bắc Giang) – các thành phố đều có đoạn sông có đê đi qua khu vực đô thị khá dài so với các địa phương khác của miền Bắc, và tồn tại các vấn đề đặc thù trong việc kiến tạo và sử dụng không gian quỹ đất dọc bờ sông.

Nhóm đã áp dụng phương pháp tổng hợp và phân tích hệ thống xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện thu thập dữ liệu, điều tra và quan sát thực địa, tham vấn các chuyên gia trong những lĩnh vực liên quan, so sánh đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế.

Theo nhận xét chung của toàn Hội đồng, đây là một đề tài hay song rất khó, phạm vi nghiên cứu rộng. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, với sản phẩm là một báo cáo khoa học gồm 3 chương kèm theo nhiều Phụ lục, số liệu phong phú, các dẫn chứng rất sinh động, qua đó thể hiện chuyên môn cao của đơn vị chủ trì VIUP. Bên cạnh đó, Hội đồng đóng góp một số ý kiến để nhóm cô đọng và hoàn chỉnh đề tài của mình: làm rõ nét tiêu biểu của các đô thị được lựa chọn để nghiên cứu, cập nhật một số số liệu nhằm đảm bảo tính chính xác, hàm lượng khoa học của đề tài. Hội đồng bày tỏ sự đồng tình với kiến nghị tiếp tục mở rộng nghiên cứu cho các khu vực trong đê và ngoài đê, các đoạn sông đi qua đô thị nhưng không có đê…để phát huy hiệu quả và tính thực tiễn của đề tài.

Kết luận cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Tố Lăng nhất trí với toàn Hội đồng, đánh giá cao nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu và nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại Khá.


Lệ Minh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE