Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 13/2019
7/18/19 11:16 AM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

- Bộ Xây dựng ban hành Quy chế về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị nhà thờ Công giáo ở Trung Bộ, Nam Bộ”.

- Muội silic – các đặc tính và ứng dụng.

- Sử dụng vật liệu xây dựng sinh thái trong xây dựng thành phố thông minh.

- Thang máy KONE – công nghệ thang máy hiện đại.

- Những điểm nhấn mới trong hoạt động quy hoạch kiến trúc thế giới trong một thập kỷ tới.

Thông tin

- Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

- Ngành Xây dựng đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.

- Kinh nghiệm công nghiệp hóa nhà ở tại Mỹ.

- Công nghệ đỗ xe thông minh - xu hướng phát triển.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 13-2019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE