Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 12/2019
7/4/19 3:18 PM

Văn bản các cơ quan Trung Ương

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

- Chính phủ ban hành Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

Văn bản của địa phương

- UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn cho máy, thiết bị khai thác và gia công đá

- Nghiệm thu các Dự án sự nghiệp kinh tế do Vụ Pháp chế thực hiện

- Hội thảo tham vấn Đề xuất hệ thống dán nhãn năng lượng, đo lường và kiểm định hiệu quả năng lượng công trình tại Việt Nam

- Các mô hình thiết bị TKNL hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu về đào tạo, thực hành TKNL cho các tòa nhà

- Phương pháp phân tích thông số năng lượng để tính giá trị truyền nhiệt tổng cho Việt Nam

- Các muối clo trong phụ gia và bê tông

Thông tin

- Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Dự thảo Chiến lược phát triển đô thị quốc gia 2021 - 2030

- Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

- Sở Xây dựng Bắc Ninh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

- Đặc điểm kiến trúc của các tổ hợp công trình công cộng tại khu vực ven bờ ở các thành phố lớn trên thế giới

- Xu hướng chuyển đổi của các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ

- Quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(an pham so 12 - 2019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE