Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 11/2019
6/26/19 10:47 AM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Quảng trị ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu các Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn

- Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ về soát xét tiêu chuẩn quốc gia

- Nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về đá lát ngoài trời

- Nghiệm thu các Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về Sơn và Vecni

- Cách nhiệt cho tòa nhà

- 4 phát minh công nghệ đeo trên người dùng trong lĩnh vực xây dựng

Thông tin

- Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về phương pháp xác định định mức cơ sở

- Trung Quốc: Phát triển công trình xanh cần nắm vững “ba cơ hội lớn” và “bốn phương hướng lớn

- Tre – vật liệu xây dựng sinh thái

- Những tiền đề để phát triển xây đảo nhân tạo trong thế kỷ XXI

- Con đường phát triển công nghiệp hóa xây dựng tại Trung Quốc

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 11 - 2019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE