Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 02/2019
1/30/19 4:34 PM

Văn bản các cơ quan trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

- UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại II

- Hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại II

- Công trình lắp ghép kết cấu bê tông đúc sẵn tại Pháp

- Nghiên cứu về “công trình sinh thái” của Dubai

Thông tin

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thăm chúc Tết công nhân lao động 

- Học viện AMC tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

- Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: 45 năm hình thành, xây dựng và phát triển 

- Viện Kinh tế Xây dựng đẩy mạnh công tác tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật ngành Xây dựng

- Ban Chỉ đạo Dự án EECB họp đánh giá tiến độ và định hướng thực hiện dự án năm 2019

- Bộ Xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2019

- Kiến trúc tre của thế giới

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(an pham so 2 - 2019.qxd.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE