Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 01/2019
1/16/19 3:52 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Văn bản của địa phương

- UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2018 – 2020

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại II

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

- Sử dụng kính trong các công trình kiến trúc hiện đại

- Cải tạo không gian các cơ sở công nghiệp cũ trong đô thị

- Nghiên cứu so sánh về công cuộc xây dựng đô thị thông minh tại hai nước Trung Quốc và Mỹ

Thông tin

- Hội nghị tổng kết công tác 2018 của ngành Xây dựng

- Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng tổng kết 15 năm quản lý xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Trung tâm Thông tin

- Thứ trưởng Lê Quang Hùng tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(an pham so 1_2019.qxd.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE