Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 18/2017
10/5/17 9:10 AM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 3/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 970/QĐ-BXD về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Văn bản của địa phương

- Quảng Ngãi ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Kon Tum ban hành Quy định về mua, thuê, thuê' mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức.

Khoa học công nghệ xây dựng.

- Nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của Hội Bê tông Việt Nam.

- Nghiệm thu nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”.

- Hội thảo "ứng dụng mô hình thông tin công trình trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị".

- Hội thảo “Triển khai áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”.

- Mái nhà “lạnh” và sự quan tâm tới môi trường xung quanh.

-Triển vọng sử dụng phụ gia tổng hợp trong sản xuất bê tông thế hệ mới.

Thông tin

- Hội nghị "Tập huấn về giám định, giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

- Hội nghị “Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.

- Cuộc họp Ban điều phối chung lần thứ V - Dự án tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị.

- Thành phố thông minh - những triển vọng và xu hướng phát triển.

- Xây dựng xanh – hướng đầu tư mới cho tương lai.

- Kinh nghiệm phát triển công trình xanh của Singapore.

 


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 18-2017.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE