Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 06/2017
3/30/17 4:58 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng thực hiện.

- Hội thảo khoa học “Cây xanh đô thị với phát triển đô thị xanh, bền vững”.

- Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD.

-  Công nghệ đúc khuôn gạch bê tông khí chưng áp.

- Những vật liệu và công nghệ cải tiến trong các công trình công cộng tại Sochi (Nga).

-  Kinh nghiệm thế giới và triển vọng xây đường bê tông tại Nga.

Thông tin

- Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050.

- Hội thảo tổng kết Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn nhỏ Việt Nam .

- Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam FUKUSHIMA Yosuke.

- Kinh nghiệm thế giới trong quản lý chất thải.

- Hiện trạng tai nạn xây dựng và các biện pháp phòng tránh ở Nhật Bản.

- Vườn thẳng đứng trong kiến trúc xanh.

- Nâng cao trình độ phát triển xanh trong xây dựng của Trung Quốc.

- Mô hình xử lý rác thải nông thôn của thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham so 6 _2017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE