Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 04/2017
3/3/17 2:03 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên, bác sỹ và nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn mở rộng là đô thị loại III.

- Thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ngọc Lặc mở rộng là đô thị loại IV.

- Giải pháp in 3D và tổ hợp công nghệ xây nhà của Technonikon .

- Kinh nghiệm phát triển các đầu mối giao thông đô thị của Nhật Bản.

- Trung Quốc: Thành phố Thâm Quyến thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo.

- Trung Quốc tăng cường sử dụng tài nguyên rác thải xây dựng.

Thông tin

- Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Viện Kiến trúc quốc gia.

- Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý thoát nước và nước thải với Ethiopia và Tanzania.

- VCCI công bố kết quả Cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016
- Sở Xây dựng Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016.

- Nâng cao tính phù hợp của tín dụng nhà ở thế chấp bất động sản tại Kazakhstan.

- Vấn đề phát triển quỹ nhà cho thuê tại Nga.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 4-2017.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE