Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 01/2017
1/17/17 4:31 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng chính phủ có Quyết định phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Bạc Liêu có Quyết định quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Thẩm định “Nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn 2050” .

- Hội thảo Tham vấn bộ chỉ số đô thị phục vụ xây dựng hệ thống CSDL phát triển đô thị quốc gia.

- Geofoam - Giải pháp hiệu quả trong xây dựng cầu đường.

- Phát triển phương pháp xử lý chất thải rắn bằng công nghệ nóng.

- Các biện pháp chủ đạo đẩy nhanh công nghiệp hóa xây dựng kiểu mới.

Thông tin

- Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

- Học viện AMC tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Cục Hạ tầng kỹ thuật.

- Năm 2016: Năm ổn định của thị trường bất động sản .

- Hồ Bắc hướng dẫn quy hoạch đổi mới xây dựng nông thôn tươi đẹp.

- Môi trường pháp luật và những điểm nổi bật trong hoạt động đầu tư, nhận thầu tại các dự án cơ sở hạ tầng tại Nga.

- Nguyên nhân xảy ra các sự cố an toàn trong xây dựng.
 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 01_2017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE