Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 20/2016
11/1/16 9:33 AM

Văn bản các cơ quan Trung Ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030.

Văn bản của địa phương

- UBND thành phố Hà Nội có Quyết định quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

- UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

- Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn "Gia cố nền đất yếu - phương pháp gia cố nông toàn khối".

- Nghiệm thu Tiêu chuẩn Âm học - Đo cách âm trong các công trình xây dựng và cấu kiện xây dựng - phần 14: Hướng dẫn đo trong các trường hợp đặc biệt tại hiện trường.

- Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng giao thông.

- Xu hướng mới trong biện pháp cải tạo cấu trúc không gian công cộng của đô thị.

- Thúc đẩy tận dụng tổng hợp và tài nguyên hóa bột đá thải.

Thông tin

- Hội thảo quốc tế về giao thông công cộng hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững.

- Tổng công ty COMA - CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông lần I.

- Bốn phương pháp hỗ trợ các nhà lãnh đạo xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững - sáng kiến của Anh.

- Kinh nghiệm đa dạng hóa công tác quản lý nhà ở xã hội tại Trung Quốc - từ lý luận đến thực tiễn.

- Bắc Kinh khởi xướng lưu hành xanh để xây dựng hệ thống giao thông cacbon thấp.

- Thành phố Tế Nam thực hiện con đường cải cách quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác kiểm soát đầu cơ bất động sản.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 20-2016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE