Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 16/2016
9/1/16 4:43 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Văn bản của địa phương

- Tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các yếu tố lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đô thị thích hợp cho các vùng miền Việt Nam”.

- Hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng”.

- Sự hình thành kiến trúc đô thị tương lai của thế kỷ XXI.

- Vật liệu của thế kỷ.

- Sự phát triển công nghệ xây dựng khung bê tông cốt thép nhịp lớn tại Liên bang Nga. 

- Khó khăn trong quản lý thi công công trình cao tầng và các biện pháp khắc phục.

- Giải pháp thiết kế - kiến trúc tổng hợp trong không gian đô thị lịch sử.

Thông tin

- Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Bộ Xây dựng.

- Hội nghị trù bị cho Kỳ họp thứ 34 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cu Ba.

- Bộ Xây dựng tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ trưởng cho chuyên gia Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam.

- Hội nghị phổ biến các Thông tư hướng dẫn Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Tập huấn sử dụng phần mềm sát hạch chứng chỉ hoạt động xây dựng.

- Dự trữ và gia tăng cung ứng hiệu quả nguồn nhà ở xã hội tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

- Nghiên cứu phát triển sản xuất công nghiệp ở thị trấn và nông thôn Trung Quốc.

- Xây dựng bền vững - những thiết kế được đánh giá cao.

- Phát triển bền vững bất động sản dưỡng lão tại Trung Quốc.


 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 16-2016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE