Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 13/2016
7/18/16 1:00 PM

 Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

- Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Văn bản của địa phương

- Tỉnh Đăknông ban hành quy chế phối hợp giữa văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội thảo “Đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ công trình xanh ở Việt Nam”.

- Hội thảo Tham vấn Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

- Hội thảo tập huấn về quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực Thị trấn Tĩnh Gia mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

- Những công nghệ mới được giới thiệu tại triển lãm Xây dựng Quốc tế World Expo 2015.

- Ứng dụng các nguyên lý của thiên nhiên trong kiến trúc - xây dựng qua các nghiên cứu ở Nga và các nước khác.

Thông tin

- Lễ khởi động Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch Đô thị Xanh tại Việt Nam.

- Xây dựng bền vững tại Liên bang Nga - những thành tựu bước đầu.

- Vấn đề tài chính của các doanh nghiệp xây dựng khi tham gia dự án PPP và các biện pháp giải quyết.

- Kinh nghiệm cải thiện tổng hợp cơ sở hạ tầng đỗ xe tại Tô Châu.

- Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô kiên trì mục tiêu phát triển bền vững.

- Trung Quốc hoàn thiện chính sách thúc đẩy nguồn tài nguyên hóa rác thải xây dựng.

- Trung Quốc học tập kinh nghiệm phát triển xanh của các nước trên thế giới.
 
- Xây dựng mô hình kế thừa văn hóa và bảo tồn diện mạo cảnh quan nông thôn ở Tô Châu.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 13-2016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE