Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 10/2016
6/1/16 11:11 AM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khối nhà hiệu bộ và giảng đường chính Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất.

Văn bản của địa phương

- Tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định quy định một số nội dung về lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

- Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đến năm 2030.

- Nghiệm thu dự thảo soát xét TCVN của Viện Sinh thái & bảo vệ công trình.

- Nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn của Viện Vật liệu xây dựng.

- Bộ Xây dựng nghiệm thu các dự thảo TCVN của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

- Những công trình xanh của Nga và thế giới.

- Phương pháp thiết kế mang tính hạn chế trên đường sá ở Hoa Kỳ.

- Để xây dựng đô thị quay trở về vị trí ban đầu của nó.

Thông tin

- Bộ Xây dựng triển khai Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dự Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016.

- Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Thứ trưởng Đỗ Đức Duy làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Chiến lược phát triển đô thị thông minh kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc.

- Nghiên cứu cải cách mô hình tài chính trong xây dựng đô thị hóa kiểu mới tại Trung Quốc.

- Bằng cách nào để thực hiện giảm phát thải năng lượng trong xây dựng xanh.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 10-2016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE