Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 09/2016
5/20/16 2:05 PM

 Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển hinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 Văn bản của địa phương

- UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Bộ Xây dựng nghiệm thu các Dự thảo soát xét TCVN của Viện Vật liệu xây dựng.

- Sự trở lại của công nghệ đầm rung trên thị trường xây dựng Nga.

- Phần Lan - kinh nghiệm xây dựng bền vững.

- Mô hình thông tin mà năng lượng - hệ thống ý tưởng mới trong kinh doanh xây dựng.

- Đô thị “bọt biển” là phương hướng phát triển trong tương lai.

- Các dự án thi công hầm đang triển khai ở châu Âu.

- Trung Quốc nâng cao việc sử dụng nguồn tài nguyên rác thải xây dựng.

- Những đột phá mới về thiết bị cần trục.

Thông tin

- Bộ Xây dựng và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

- Hội nghị Việt Nam - Hàn Quốc lần I về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Công cuộc xây dựng và hoàn thiện chế độ nhà ở cho thuê công cộng tại Trung Quốc.

- Chế độ quản lý đất đai tại hai nước Anh và Mỹ.

- Cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng, cải thiện môi trường sống cho người dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

- Vì sao Trung Quốc phát triển đô thị hóa nhưng không học theo mô hình hiện đại hóa từ những quốc gia phát triển?

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 9_2016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE