Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 07/2016
4/21/16 2:19 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Văn bản của địa phương

- UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu các đề tài nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xi măng.

- Nghiệm thu đề tài “Hướng dẫn kỹ thuật thông hút, chuyên chở, xử lý, tái sử dụng và đổ thải phân bùn bể tự hoại”.

- Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn của Viện Vật liệu xây dựng.

- Bê tông xuyên sáng.

- Quy hoạch chiến lược và quản lý chiến lược trong đô thị.

- Trung Quốc thúc đẩy tài nguyên hóa rác thải.

- Con đường phát triển xanh tại các thành phố vừa và nhỏ của Trung Quốc.

Thông tin

- Bộ Xây dựng và GIZ ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án quản lý nước thải tại các đô thị Việt Nam.

- Cuộc họp lần thứ 2 Ban điều phối chung Dự án CCQS.

- Bộ Xây dựng sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2016.

- Các đặc điểm về thế chế trong nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội của LB Nga.

- Trào lưu nhà thuyền tại Mỹ.

- Biện pháp giải quyết và những vấn đề trong xây dựng thành phố “bọt biển” tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

- Hoàn thiện cơ chế và thúc đẩy cải tạo nhà ở xuống cấp quy mô lớn - kinh nghiệm của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham so 7_2016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE