Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 20/2014
10/31/14 4:22 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội thảo quốc tế “Khoa học công nghệ - Động lực phát triển bền vững ngành Công nghiệp Vật liệu xây dựng Việt Nam”.

- Hội nghị thẩm định Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu An Giang - tỉnh An Giang đến năm 2030.

- Hội nghị thẩm định Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu Long An - tỉnh Long An đến năm 2030.

- Nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn: (MS: TC 41-2013), (MS: TC 42- 13) và (MS: TC 43- 2013).

- Thủy tinh bọt - Sự quay trở lại thị trường xây dựng Nga.

- Mối quan hệ giữa thiết kế nhà cao tầng và không gian đô thị.

Thông tin

- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tiếp Ngài Gunther Adler -Quốc Vụ khanh Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức.

- Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam (1984 - 2014).

- Những biện pháp lâu dài trong việc thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

- Kết cấu kháng chấn nhà ở của người dân nước Mỹ và những gợi ý.

- Lựa chọn thông minh trong xây dựng đô thị.

- Nên lấy tiêu chí phù hợp cư trú làm mục tiêu phát triển thành phố vừa và nhỏ.

- Ngành Xây dựng với việc cung cấp nhân lực cho công tác an toàn sinh thái xây dựng và phát triển bền vững vùng lãnh thổ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham 20-2014.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE