Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN

Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 2/2020 (2/7/20 11:11 AM)

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE