Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Số văn bản 19
Ký hiệu văn bản 2019/TT-BXD
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày có hiệu lực 1/7/2020
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: Quychuan_BXD_19-2019-TT-BXD_31122019.pdf

BXD_19-2019-TT-BXD_31122019.pdf