Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 02/QĐ-BXD ngày 02/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam

Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 2/1/2020
Ngày có hiệu lực 2/1/2020
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Quyết định số 02/QĐ-BXD ngày 02/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_02-QĐ-BXD_02012020.signed.pdf