Nội dung Văn bản pháp quy

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng: Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 

Số văn bản 10
Ký hiệu văn bản VBHN-BXD
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày có hiệu lực 30/12/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng: Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: BXD_10-VBHN-BXD_30122019.pdf