Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng 

Số văn bản 1124
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày có hiệu lực 31/12/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_1124-QD-BXD_31122019.signed.pdf