Nội dung Văn bản pháp quy

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 

Số văn bản 08
Ký hiệu văn bản VBHN-BXD
Ngày ban hành 17/12/2019
Ngày có hiệu lực 17/12/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: BXD_08-VBHN-BXD_17122019.pdf