Nội dung Văn bản pháp quy

Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Số văn bản 35
Ký hiệu văn bản 2018/QH14
Ngày ban hành 20/11/2018
Ngày có hiệu lực 1/1/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: VanBanGoc_Luat 35.2018.QH14 (PDF).pdf