Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Số văn bản 20
Ký hiệu văn bản HD/UBKTTW
Ngày ban hành 12/1/2016
Ngày có hiệu lực 12/1/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Mai Thế Dương
Trích yếu Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp.
Cơ quan ban hành Bộ, ngành khác
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BCHTW_20-HD-UBKTTW_12012016.doc