Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Số văn bản 169
Ký hiệu văn bản HD/BTGTW
Ngày ban hành 15/1/2016
Ngày có hiệu lực 15/1/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Cơ quan ban hành Bộ, ngành khác
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BCHTW_169-HD-BTGTW_15012016.doc